3 Haziran 2014 Salı

Sekoya Yaprağı

sekoya yaprağı
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Kanada
Dünyanın en büyük ağaçlarından olan sekoya ağacının yaprağının 50 milyon yıl önceki korunmuş hali, bitkinin hiçbir değişikliğe uğramadığını teyid eder niteliktedir. Eğer bir canlı, 50 milyon yıl önce, bugünkü özelliklerinin tümüne sahipse, evrimleştiğine dair hiçbir iz taşımıyorsa, hiçbir özelliği ara fosil niteliği göstermiyor, yapısında hiçbir eksiklik veya evrimcilerin iddiasıyla "ilkellik" söz konusu değilse, o zaman bu canlının evrimleştiğinden bahsetmek mümkün değildir. Milyonlarca yıllık canlılar değişime uğramadıysa ve yeryüzünde bu durumun sayısız kanıtı varsa, o zaman evrimden bahsetmek de mümkün değildir.
Bu fosil, çift parçalı bir fosildir. Bitkinin, taş parçasının her iki yüzeyinde de fosili bulunmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder