6 Haziran 2014 Cuma

Liaoningornis

liaoningornis
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 140 milyon yıl
Bölge: Çin
Evrimcilerin kuşların kökeni konusundaki iddialarını geçersiz kılan bulgulardan biri de resimde görülen Liaoningornis kuşu fosilidir. İlk olarak Çin'de Kasım 1996'da bulunan, 130 milyon yaşındaki Liaoningornis isimli bu kuşun varlığı paleontologlar Lianhin Hou, Martin ve Alan Feduccia tarafından Science dergisinde yayınlanan bir makaleyle duyuruldu.
Liaoningornis, günümüz kuşlarında bulunan uçuş kaslarının tutunduğu göğüs kemiğine sahipti. Diğer yönleriyle de bu canlı günümüz kuşlarından farksızdı. Tek farkı, ağzında dişlerinin olmasıydı. Bu durum, dişli kuşların, hiç de evrimcilerin iddia ettikleri gibi ilkel bir yapıya sahip olmadıklarını gösteriyordu. Nitekim Alan Feduccia, Discover dergisinde yayınlanan yorumunda, Liaoningornis'in, kuşların kökeninin dinozorlar olduğu iddiasını geçersiz kıldığını belirtmişti. (Old Bird", Discover, 21 Mart 1997)
Darwinistlerin en akıl almaz iddialarından biri de, kara hayvanlarının sözde uçmaya nasıl başladıklarını anlatırken öne sürdükleri tezdir. İlkokul çağındaki çocukların dahi komik bulacağı bu hikayeye göre, sinek avlamak için uğraşan sürüngenlerin ön kolları bir müddet sonra kanatlara dönüşmüş ve bu hayvanlar uçmaya başlamıştır. Tam bir mantık sefaleti olan bu tez, Darwinizm'in perişanlığını gösteren sayısız örnekten biridir. Darwinistler öyle bir mantık çöküntüsü içindedirler ki, "Sürüngenlerin yakalamaya çalıştıkları sineklerin nasıl uçtuğu? sorusunu düşünmezler bile.
ara form
 
Bugüne kadar elde edilen sayısız çayır sivrisineği fosili, bu canlıların hep çayır sivrisineği olarak var olduklarını, başka bir canlıdan türemediklerini, herhangi bir ara aşamadan geçmediklerini göstermektedir.
 
Fosil kayıtlarının en belirgin özelliklerinden biri, canlıların bu kayıtlarda gözlemlendikleri jeolojik dönemler boyunca değişime uğramamalarıdır. 50 milyon yaşındaki bu sinek fosiliyle günümüzde yaşayan benzerleri arasında hiçbir fark yoktur.
 
Fosil kayıtlarında kanatlı böceklerin örneklerine sıkça rastlanmaktadır. Bunlardan bazıları ortalama 300 milyon yaşındadır. Sağdaki resimde görülen sinek fosili ise 50 milyon  yaşındadır.
Evrimcilerin Kabusu Andıran Rüyasına Göre Böyle Olması Gerekiyordu
Darwinistlerin uçuşun kökeniyle ilgili iddialarına inanmak demek çitaların da bir gün kanatlanıp uçacaklarına, kaplanların da birgün iri bir kuşa dönüşeceklerine inanmak demektir. Kuşkusuz aklı başında hiç kimse, bu derece mantık dışı bir iddiayı kabul edemez.
Oysa sineklerin uçuş mekanizması son derece mükemmeldir. İnsan saniyede 10 kere bile kolunu açıp kapayamazken, bir sinek, saniyede ortalama  500 kez kanat çırpma yeteneğine sahiptir. Üstelik her iki kanadını eşzamanlı olarak çırpar. Eğer kanatların titreşimi arasında en ufak bir uyumsuzluk olsa sinek dengesini yitirecektir, ama hiçbir zaman böyle bir uyumsuzluk olmaz. Sinek kanatlarındaki mükemmeliği biyolog Robin Wooton şöyle ifade etmektedir:
Sinek kanatlarının işleyişini öğrendikçe, sahip oldukları tasarımın ne denli hassas ve kusursuz olduğunu daha iyi anlıyoruz... Son derece elastik özelliklere sahip parçalar, havanın en iyi biçimde kullanılabilmesi için, gerekli kuvvetler karşısında gerekli esnekliği gösterecek biçimde hassasiyetle biraraya getirilmişlerdir. Sinek kanatlarıyla boy ölçüşebilecek teknolojik bir yapı yok gibidir." (Robin Wootton, "The Mechanical Design of Insect Wings", Scientific American, cilt 263, Kasım 1990, s. 120)
Eğer Darwinistlerin bu iddiası doğru olsaydı, sineklerin peşinden koşan daha pek çok hayvanın, aslanların, leoparların, hızlı koşmalarıyla ünlü çitaların, atların günün birinde kanatlanıp uçmaları gerekirdi. Darwinistler, bilimsel ve latince kelimelerle süsleyerek bu iddialarını ortaya koymakta, milyonlarca insan da büyük bir saflıkla bunlara inanmaktadır. Oysa bilimsel bulgular, evrimcilerin iddialarının geçersizliğini, açık ve net olarak ortaya koymuştur. Fosil kayıtlarında bir tane bile "yavaş yavaş kanatlanan canlı örneğine" rastlanmamış, yapılan araştırmalar böyle bir dönüşümün imkansızlığını gözler önüne sermiştir.
Darwinistlerin uçuşun kökeniyle ilgili iddialarına inanmak demek çitaların da bir gün kanatlanıp uçacaklarına, kaplanların da da birgün iri bir kuşa dönüşeceklerine inanmak demektir. Kuşkusuz aklı başında hiç kimse, bu derece mantık dışı bir iddiayı kabul edemez.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme