6 Haziran 2014 Cuma

Çulluk Balığı

çulluk balığı
Dönem: Senozoik zaman, Pliyosen dönemi
Yaş: 5.3 milyon yıl
Bölge: İtalya
Eğer Darwinistler canlıların evrimleştiğini iddia ediyorlarsa, bu durumda bunu kanıtlayacak bir ara fosil örneği getirmeleri gerekmektedir. Yarı gelişmiş bir canlı örneği göstermeli, evrimleşmekte olan tam gelişmemiş organlarını tanımlamalı, her bir tür için bunlardan çok sayıda örnek göstermeleri gerekmektedir. Ama Darwinistlerin gösterebildikleri tek bir ara fosil örneği bile yoktur. Buna karşılık yaşayan fosil örnekleri milyonlarcadır. Evrimi çürüten delillerden birini de resimde görülen yaklaşık 5 mil yon yıllık çulluk balığı fosili oluşturmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme