6 Haziran 2014 Cuma

Istakoz

ıstakoz
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 100 milyon yıl
Bölge: Lübnan
Bu ıstakoz fosili 100 milyon yıllıktır ve bugünkü ıstakozlarla aynı vücut yapısına sahiptir.
Bazı ıstakoz türlerinin göç davranışları oldukça dikkat çekicidir. Bu göç sırasında oldukça dikkat çekici görüntüler meydana gelir. Her ıstakoz kendi önündekine dokunacak şekilde pozisyon alır ve yaklaşık elli-altmış ıstakoz biraraya gelerek bir konvoy oluştururlar. Bu şekilde okyanus tabanında birkaç gün ve gece yürürler.
Dizi şeklinde göç etmek ıstakozların hareket kabiliyetlerini artırır. Tek başına su içinde ilerlerken karşılaşılan sürtünme kuvvetiyle bir bireyin arkasından giderken karşılaşılan kuvvet arasında yarı yarıya fark vardır. Dizi şeklinde yaptıkları hareket sayesinde ıstakozlar daha kısa bir sürede daha fazla yol almış olurlar. Bazı türlerin saatte 1 kilometre yürüdükleri görülmüştür.

Istakoz

ıstakoz
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 144 - 65 milyon yıl
Bölge: İngiltere
Resimde görülen 144 – 65 milyon yıllık ıstakoz fosili, evrim teorisinin bir safsatadan ibaret olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır. On milyonlarca yıldır değişmeden varlıklarını devam ettiren ıstakozlar, canlıların sürekli değişerek sözde ilkelden gelişmişe doğru ilerledikleri iddiasındaki Darwinistlerin gerçekleri söylemediklerini göstermektedir.
fosiller
Solda görülen Friars Koyu, Doğu Sussex'de bulunan pek çok fosil sahasından biridir. Başta amonitler olmak üzere pek çok deniz canlısına ait fosilin elde edildiği bu bölge kabuklu deniz canlıları açısından zengin bir yataktır. Üstteki resimde bölgede yapılan fosil araştırma çalışmaları görülmektedir.

Deniz Atı ve Centriscus (Çulluk Balığı)

deniz atı ve Centriscus
Dönem: Senozoik zaman, Pliosen dönemi
Yaş: 5 milyon yıl
Bölge: Marecchia Nehri Oluşumu, İtalya
Fosil bulguları Darwinizm'e öldürücü darbe indirmiştir. Canlıların milyonlarca yıldır hiç değişmediklerinin ispatı olan bu bulgular karşısında Darwinistlerin verebileceği tek bir bilimsel ve akılcı cevap yoktur.
Darwinistleri cevapsız bırakan bu fosillerden biri de resimdeki 5 milyon yıllık deniz atı ve çulluk balığı fosilidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme