3 Haziran 2014 Salı

Eğrelti Otu

Eğrelti Otu
Dönem: Paleozoik zaman, Karbonifer dönemi
Yaş: 320 milyon yıl
Bölge: Lancashire, İngiltere
Tüm canlılar gibi bitkiler de yaratılmışlardır. İlk ortaya çıktıkları andan itibaren bütün mekanizmaları eksiksiz olarak vardır. Evrimci literatürde kullanılan "zamanla gelişim, tesadüflere bağlı değişimler, ihtiyaçlar sonucunda ortaya çıkan adaptasyonlar" gibi terimler, hiçbir gerçekliğe karşılık gelmemektedir ve bilimsel bir anlamları yoktur. Fosil bulguları da bu gerçeğin en önemli delilleridir.
Eğrelti Otu
45 milyon yıllık amber içindeki Mazı yaprağı fosili, evrimcilerin bitkilerin kökenine dair iddialarına meydan okumaktadır.
Elde edilen bitki fosillerinin bir kısmı da amber içinde fosilleşmiş olan bitkilere aittir. Baltık amberleri içinde yosun ve yosunumsu bitkilerin yanı sıra çeşitli çiçeklere, meyvelere, tohumlara ve yapraklara da da rastlanmaktadır. Daha çok Eosen dönemine (54 - 37 milyon yıl) ait bitkilerin fosillerinin elde edildiği Baltık amberleri, botanikçilerin 200'den fazla bitki türünü tanımlamalarını sağlamıştır.
fosil arayanlar
Cache Creek Oluşumu, Kanada
Polonya'da Baltık amberi elde edilen sahalardan biri

Paleontologların yıllardır devam eden çalışmaları, Darwinistlerin karşısına hep aynı gerçeği çıkarmaktadır: Bilimsel bulgular evrim teorisini reddetmektedir.
Kanada'daki Cache Creek Oluşumu çok sayıda ve farklı türe ait bitki fosilinin elde edildiği mekanlardan biridir. Bu oluşum bundan yaklaşık 50 milyon yıl önce çevre dağlarda ve havzada bulunan ormanın izlerini taşımaktadır. Yapraklar, çiçekler ve diğer bazı küçük canlılar rüzgarların ve akarsuların yardımıyla bölgede bulunan göle taşınmış ve burada dibe batıp fosilleşmeye başlamışlardır.
Bölgeden bugüne kadar elde edilen fosillerin 2/3'si günümüzde yaşayan bitkilere ait örneklerdir. Bir kısmı da çok nadir bulunan veya henüz tanımlanmamış bitkilerin fosilleridir.
Yaklaşık 50 milyon yıllık bir fosil ormanına sahip olan bu arazinin silis açısından zengin olan yapısı, detayları çok iyi korunmuş fosil örnekleri elde edilmesini sağlamaktadır. Bu detaylar sayesinde bulunan fosillerin günümüzde yaşayan örnekleriyle kapsamlı bir şekilde karşılaştırılması mümkün olmaktadır. Ve bu karşılaştırma bilinen bir gerçeği bir defa daha gözler önüne sermektedir: Canlılar on milyonlarca yıldır aynıdırlar, diğer bir deyişle evrim geçirmemişlerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder